Ponuka zapnúť sa

BUDDY: Priateľ/ka pre dieťa z detského domova
Od: 19. 5. 2024, 0:00 Do: 30. 5. 2024, 0:00
Slovensko

TVOJ BUDDY LINK  

Úlohou BUDDY dobrovoľníka je pravidelne raz týždenne sa stretávať s dieťaťom, ktoré vyrastá v Centre pre deti a rodiny a tráviť s ním kvalitný čas mimo neho. v 83 mestách na Slovensku. Ide o dlhodobé dobrovoľníctvo, ktorého cieľom je budovať blízky a bezpečný vzťah. Takýto vzťah dáva traumatizovanému dieťaťu možnosť naučiť sa opäť dôverovať a môže byť korektívnou skúsenosťou, ktorá má pozitívny vplyv na vývoj jeho osobnosti. Dieťa získa pocit, že je hodné sústredenej pozornosti a prijatia, že niekto sa venuje len jemu a len preto, lebo existuje, a že si ničím túto pozornosť nemusí zaslúžiť. Dobrovoľník prijíma dieťa také, aké je a pomáha mu objavovať jeho talenty. Postupne a trpezlivo ho sprevádza počas dospievania.

Požiadavky na dobrovoľníka sú:

  • minimálny vek 25 rokov
  • zrelá osobnosť, vyrovnaný človek, stabilizovaný v živote
  • silná vnútorná motivácia pomáhať
  • odhodlanie trpezlivo budovať dlhodobý vzťah
  • empatia a schopnosť pochopiť iných
  • spoľahlivosť, zodpovednosť a angažovaný prístup
  • ochota pracovať na rozvoji seba a iných
  • zladenie s hodnotami BUDDY programu

Pre prihlásenie do programu a viac informácii kliknite na:

www.tvojbuddy.sk/budbuddy  

1 / 601

Nenašiel si, kde sa chceš zapnúť?

Registruj sa a zostaň v obraze o aktuálnych možnostiach pomoci.

Registruj sa