Veríš v Slovensko?

Poďme si navzájom vrátiť vieru v Slovensko!

  • Pretože ak veríme, tak niečo dobré urobíme.
  • Pretože ak veríme, tak dobrovoľne pomôžeme.
  • Ak veríme, tak sa zapneme.
Zapnime sa

Robme dobré skutky a zapnime sa pre Slovensko cestou dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom venuješ časť svojho voľného času, vedomostí a schopností a za to môžeš získať osobnostný a profesionálny rast, pocit zadosťučinenia, nové kontakty, priateľstvá a hlavne kopec nových skúseností.

Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Ďalej môže byť dobrovoľníctvo na lokálnej, regionálnej, národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľníčiť môžeš aj z domu. Je len na tebe, ktorá oblasť ti je najbližšia a čo si vyberieš. Vo všeobecnosti je najlepšie s dobrovoľníctvom začať vo svojom blízkom okolí. Ak sa nevieš rozhodnúť, pozri si našu ponuku dobrovoľníckych aktivít.

Pozrite sa, kto všetko už v Slovensko verí

Natália Turčinová
Belasý motýľ

Verím v otvorenosť a slušne podanú úprimnosť.

Dana Freyová
OZ Presahy

Verím v rovnováhu vo všetkom.

Monika Mališková
OZ Lepšie Vráble

Verím v pravdu a slušnosť.

Krasimir Damjanov

Verím v dobro a slušnosť!

Juraj Melichár
Priatelia Zeme-CEPA

Verím v ľudí, ktorí chránia prírodu a pomáhajú sociálne zraniteľným.

Veronika Pizano
OZ Aj Ty v IT

Verím v rovnosť príležitostí.

Zuzana Úradníčková
Centrum materiálnej pomoci, Cesta von o.z., Nie v našom meste

Verím, že na pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou.

Adam Skirčák
Mary's Meals Slovensko

Verím v dobro, ktoré nepozná hranice.

Juraj Vozár
Centrum príležitostí Valaská - ZMR,o.z.

Verím v činorodú aktivitu dobrých ľudí, ktorí vytvárajú viac príležitostí pre ostatných.

Viktória Vasilenková
OZ Vŕby

Verím, že nezištnosť a altruizmus sú v ľuďoch hlboko zakódované.

Zuzana Suchová
Donio n. f.

Verím v solidaritu a dobro v ľuďoch.

Alžbeta Brozmanová Gregorová
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Univerzita Mateja Bela

Verím v dobrovoľníctvo.

Eva Kocanová
Objavte Poloniny

Verím v Poloniny.

Katarína Strýčková
V ženskom rode

Verím v odvážnych a slušných ľudí na Slovensku.

Michal Hladký
Creative Industry Košice

Verím v Košice.

Mária Budzáková
Slovenský skauting

Verím, že sa oplatí investovať do mladých ľudí.

Ahmed Al Hafoudh
freevision s.r.o.

Verím, že sa na Slovensku oplatí žiť.

Dominika Hradiská
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Verím v silu dobra meniť svet.

Magdaléna Šimková
Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Verím v dobrých a slušných ľudí na Slovensku.

Branislav Kožuch
OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Verím v ľudí, ktorí stoja na hodnotách.

Dominika Teluchová
Youth Europa Slovakia

Verím v aktívnych mladých ľudí.

Andrea Kosír Hugáňová
Združenie STORM

Verím v zmysluplnú pomoc a podporu pre ľudí na Slovensku.

Hugo Repáň
Organizácia: EcoButt - Recyklácia cigaretových ohorkov

Verím v ľudí, ktorí si nevolia cestu s najmenším odporom.

Tomáš Fedorko
Knihy od Tomáša

Verím v Slovensko ako kultúrnu krajinu.

Juliana Gubišová
projekt Odpútaj sa

Verím v zážitok, ktorým ľudia objavia v sebe to dobré.

Katarína Ružičková
Teach for Slovakia, inTYMYta

Verím v rovnosť a empatiu.

Lenka Adamčáková
AMFO

Verím v nadšenie pre fotografiu.

Marek Ochaba
Vištucké lipky

Verím, že v kľúčových okamihoch sa dokážeme spojiť pre dobrú vec.

Tomáš Olšovský
Správa CHKO Záhorie

Verím v pestrú slovenskú krajinu

Patrícia Krausová
eDeN v meste

Verím v prírodu na Slovensku.

Jana Ďaďová
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Verím v silu a potenciál mladých ľudí.

Katarína Kutete Janičková
Fabrika umenia

Verím v Baťovany.

Lucia Pašková
Curaprox

Verím v slovenskú dobroprajnosť.

Rastislav Mičaník
Nadácia Aevis

Verím, že máme možnosti.

Peter Herceg
OZ Katarínka

Verím v dobro v ľuďoch na Slovensku; a v to, že aj pamiatky, história a dobrovoľnícka práca ho môžu umocniť.

Michaela Benedigová
agentúra Seesame

Verím v to, že sa dokážeme naučiť dobre spravovať Slovensko.

Mária Mazúrová
NextStep Science

Verím, že slovenskí prírodovedci majú všetky predpoklady k tomu, aby boli úspešní vo svojom odbore.

Róbert Braciník
Náruč – Pomoc deťom v kríze

Verím v Slovensko, ktoré garantuje deťom život bez násilia.

Roman Juhás
Midfield Studio

Verím v slovenský dizajn.

Linda van Dalen
CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiu

Verím v láskavé Slovensko.

Zuzana Šujanová
Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja o.z.

Verím, že neprestaneme veriť.

Diana Jašeková
Youth for Equality o.z.

Verím v potenciál a silu mladých ľudí.

Milada Halová
Tatra banka, Nadácia Tatra banky

Verím v silu a schopnosť každého človeka spolutvoriť kultivovaný svet, ktorého chceme byť všetci dôstojnou súčasťou. A v našu osobnú zodpovednosť nielen za seba a svoje bezprostredné okolie, ale aj za našu krajinu a miesto, kde žijeme.

Terézia Mihalovič Lukáčová
DASATO Academy

Verím v inovatívne vzdelávanie.

Jana Mračnová
Accordance

Verím, že po zlých časoch prídu tie dobré.

Pavol Ščasný
Združenie STORM

Verím v silu komunít.

Jakub Hrbáň
Klíma ťa potrebuje

Veríme v najlepšiu možnú budúcnosť. Veríme v zelenú krajinu, spravodlivý systém a zdravú klímu.

Ján Janošovský
SSCHI - Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Verím v slovenskú vedu a techniku.

GROWNi Tím
GROWNi

Veríme v spájanie.

Gabriela Mihel
Kresťania v meste

Verím, že pomôcť zmeniť nepriaznivé okolnosti života jednému človeku v núdzi majú pozitívny dopad na mnohých.

Zuzana Melušová
Únia materských centier

Verím, že sila matiek môže zmeniť svet k lepšiemu a aj Slovensko.

Ondrej Kameniar
My sme les

Verím Slovákom, že my všetci chceme zdravé životné prostredie.

Silvia Cochová
Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Verím v dobré príklady hodné nasledovania.

Zuzana Ševčíková
TNDC - Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z.

Verím v dobro ľudí, lebo chcú pomáhať.

Petra Balážová Galusová
Diecézna charita Nitra

Že je ešte stále na Slovenskú zopár šľachetných ľudí so srdcom na správnom mieste, ktorí nechcú len hundrať či kritizovať ale pridajú ruku k dobrému dielu.

Zuzana Morozová
Arcidiecézna charita Košice

Verím v dobro ľudí na Slovensku. V snahu a ochotu konať dobré skutky pri ochrane života, kvalitných vzťahov a šírenia dedičstva našich predkov. Väčšina médií sa sústredí na negatívne informácie a bulvár, ale vďaka vám a naším snahám sa šíri v éteri aj pozitivizmus a nádej pre lepšiu budúcnosť.

Petra Gerhartová
Prešovské dobrovoľnícke centrum

Verím, že všetko dobré je na niečo dobré. Verím, že dobrovoľníctvo prebúdza ľudí z nečinnosti. Verím, že vďaka dobrovoľníctvu v sebe odhaľujeme nepoznané dobro. Verím, že dobrovoľníctvo nám pomáha stať sa lepším Slovenskom. Verím, že dobrovoľníctvo mení Slovákov na lepších ľudí.

Katarína Turčanová
Nadácia Spolu s odvahou

Verím v ochotu ľudí pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Ivo Krpelan
PeWaS

Verím v inovatívne nápady slovenských vedcov schopných vyvinúť globálne riešenia pre vyššiu kvalitu života nás všetkých.

Roman Klein
Garáž klub - Dolný Kubín

Veríme, že mladým sa oplatí dať priestor a podporiť ich dobré nápady. To je naša budúcnosť...

Lucia Šicková
Pixel Federation

Verím v silu každého jednotlivca. Verím v to, že vieme byť spolu napriek rozdielom.

Mgr. art. Mária Vrábliková Janičíková

V silu spoločnosti. V súdržnosti. Vedieť byť nápomocným.

Jozef Šoltis
#sompresovcan

Verím v silu vytvárania komunít a posúvať spoločne Slovensko vpred.

Margaréta Kilianová
Hospic-dom pokoja a zmieru u Bernadetky

V nádej, že sa to zlepší a že tu budú vždy ľudia (stále stretávam dobrých a ochotných ľudí), ktorí sa budú snažiť zmeniť život na Slovensku k lepšiemu, keď už nie kvôli sebe tak aspoň kvôli svojim deťom a budúcim generáciám. Koniec koncov aj nás samých to posúva vpred.

Rasťo Brenčič

Verím v dobro v každom z nás. Verím v Slovensko a nikam neodchádzam!

V čo na Slovensku veríte vy?

Darovať
Zatiaľ sme spoločne získali 49 810  €
Táto výzva beží na
Donio vždy odovzdá 100% získanej sumy.

Kto sme

Iniciatíva Zapni sa pre slovensko vznikla v júli 2023. Pri jej vzniku pomáhali jednotlivci, občianska spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré veria v Slovensko. Súčasťou boli aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Asociácia digitálnych marketingových agentúr a ďalšie expertné organizácie, aby pomohli správne nastaviť systém a procesy práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Sme jednotlivci, občianska spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktorí veríme v Slovensko.

Lucia Pašková • Zuzana Suchová • Michaela Benedigová • Juraj Bartoš • Alžbeta Brozmanová Gregorová • Dominika Hradiská • Milan Šemelák • Tomáš Kriššák • Kristína Felová • Romana Umrianová • Jana Mračnová • Jakub Ptačin • Milan Marcinčo • Ahmed Al Hafoudh

Curaprox • Donio • Seesame • Free Andy • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií • Kto pomôže Slovensku • Kto pomôže Ukrajine • Ide nám o život • Growni • Nexteria • ADMA • Chcem tu zostať • Sebavedomé Slovensko • Dásato – I AMbitious • Studio Echt • freevision • Veselé paradajky • Bystriny

Do iniciatívy Zapni sa pre Slovensko, ktorá sa snažila podporiť dobrovoľnícku pomoc komunitám po celom Slovensku, sa v priebehu leta zapojili stovky dobrovoľníkov. V období od 1. júla do 20. septembra 2023 sa 350 dobrovoľníkov zúčastnilo na niektorej z vyše 500 registrovaných ponúk na webe www.zapnisapreslovensko.sk.

Od 1. októbra 2023 sa z inicatívy Zapni sa pre Slovensko stal program podpory dlhodobého dobrovoľníctva na Slovensku, ktorý realizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Do dobrovoľníctva sa môže jednoducho zapojiť každý pravdaže AJ NAĎALEJ. Stačí kliknúť na www.zapnisapreslovensko.sk, zaregistrovať sa a prihlásiť sa na niektorú z ponúk v časti „Zapnúť sa“. Každá ponuka má uvedený dátum aktivity, miesto a stručný popis a medzi ponukami sa dá jednoducho vyhľadávať podľa miesta konania. Mnoho z ponúk je časovo flexibilných, čiže s organizátorom sa dá dohodnúť na konkrétnom dni a hodine. Zapojiť sa môže každý, kto si nájde čas na pomoc komunite, či už jednorazovo alebo pravidelne.

Podporovatelia iniciatívy Zapni sa pre Slovensko

Tatra banka
Podporovateľ iniciatívy
Curaprox
2 500,00 €
finančná pomoc
Studio Echt
500,00 €
finančná pomoc
Na Orave dobre o.z.
Podporovateľ iniciatívy
O2
Podporovateľ iniciatívy
26HOUSE
Podporovateľ iniciatívy
Mercedes-Benz Financial
Podporovateľ iniciatívy
BBH
Podporovateľ iniciatívy
PEWAS
Podporovateľ iniciatívy
OLO
Podporovateľ iniciatívy
FinStat
Podporovateľ iniciatívy

Kontakt

Ďakujeme, že veríte v Slovensko.

Email: zapnisa@dobrovolnictvo.sk

Pre média: pr@dobrovolnictvo.sk